Tạp chí Sông Hương - Số 202 (tháng 12)
Chùm thơ Trần Lan Vinh
09:18 | 24/04/2009
Thong thả cho quả chín câyCho mây ngũ sắc về đây hội mùa…

 

TRẦN LAN VINH

Lá nắng

Mùa dâng
Lá nắng
Bồ đề

Cõi mê
Chợt tỉnh
Nhập về
Heo may

Còn đâu
Sấp ngửa
Vòng quay

Đâu vay
Đâu trả
Đâu thay
Nghiệp đời

Nghe xưa
Mưa khóc
Chơi vơi

Câu kinh
Phật độ
Trẩy chơi
Cõi người...

Ngõ thiền

Thong thả
Cho quả
Chín cây

Cho mây
Ngũ sắc
Về đây
Hội mùa

Chân trời
Tim tím
Sao mua

Đồng làng
Hội mở
Sao cua
Phất đòng

Cõi người
Sao ngổ
Nói ngông

Đồng chùa
Rau má
Sắc không
Ngõ thiền...!

Vỗ...!

Ai linh cảm
Đường môi em
Mùa hư ảo

Khát vọng trần
Mặt nạ bóc
Yï tưởng vuông

Trời ơi ngộ
Bẽ bàng lùa
Gương mặt thật

Lóng ngóng pha
Lẻ màu trời
Cho cánh cúc

Bước những mòn
Cổ lối cũ
Chút nợ xưa

Cân chia mãi
Để được dôi
Câu nói thật

Không gian loè
Ai mắt dối
Vỗ mặt nhau...!

(202/12-05)

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mặt Nạ (22/04/2009)