Tạp chí Sông Hương - Số 171 (tháng 5)
Chùm thơ nhớ Bác Hồ
08:44 | 19/05/2009
NGUYỄN VĂN DINHCâu thơ BácThuở chăn đơn Bác đắp trong hangỐc suối, cơm ngô, nõn chuối ngànThơ Người vẫn viết cho ta đọc"Cuộc đời cách mạng thật là sang".
Chùm thơ nhớ Bác Hồ

Lời tiên tri

"Năm bốn lăm cách mạng thành công"
Lời tiên tri ấy với non sông
Bác nhìn xuyên suốt tầm thế kỷ
Để nói một lời trước bão giông.Chuyện riêng tư

Bác, như bao người khác trên đời
Cũng muốn duyên tình, muốn lứa đôi
Vì nước, vì dân đành gác lại
Chuyện riêng tư mình chịu một mình thôi


(171/05-03)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng