Tạp chí Sông Hương - Số 172 (tháng 6)
Chiều
07:56 | 09/06/2023

Nhà thơ NGUYỄN KHẮC THẠCH
Sinh ngày 12 - 4 - 1948 tại Làng Diệu, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tổng Biên tập Sông Hương từ tháng 11 - 2000 đến tháng 5-2008.

Chiều
Ảnh: tư liệu

Chiều


ai gọi chiều

mà chiều nghe lòng chiều thắc thỏm

chiều gọi ai
mà chiều rơi nắc nỏm lời chiều

gió cũng e chừng nẻo nhớ dua theo
trơ lối mòn lá đổ...

ơi những buổi chiều những buổi chiều
                                                  thậm nhớ
muốn ôm chặt lấy chiều
                              chiều lại ngả vào đêm

 

(TCSH172/06-2003)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng