Tạp chí Sông Hương - Số 261 (tháng 11)
Chùm thơ Phan Trung Thành
09:36 | 14/12/2010
PHAN TRUNG THÀNHLời tạ của hải cẩu Hải Dương
Chùm thơ Phan Trung Thành
Ảnh: TL
                                   
Xứ đầm mặn không giữ em tìm đến
hy vọng rung lên sau mỗi mắc lưới chài
mấy ngày sau bọt tan biển kia ngừng sóng
mái dầm trôi quãng vắng hanh

Một lần đến Hải Dương để biết cách người nghèo thương 
chục nục tơ mực tươi trong bàn tay rã nước
cả vùng lợ có thể thành nước ngọt
tin một điều chẳng biết điều chi

Sủa đi em, một tràng ngân dài
vang hồi sông trên đỉnh lửa thuyền chài
cho vơi bớt vì sao vì sao nhấp nháy
đêm mặt đầm nước lợ xa khơi…

Để nghe cát, cát Hải Dương sành sứ trên mọi bệ thờ
cát thủy tinh vào bồn em rửa mặt
trong mọi áo quan đâu vắng cát
biển lấn sông cồn cát chở che

Đến một lần hồ hải em nghe
khó nhọc truyền đời lấn sang bờ nước
cho Hải Dương đi lìa khúc ruột
Tam Giang nuôi em sau mỗi mắc lưới thuyền chài
                                                                                19.9.2010


Bố là ngư dân


Bố thơm như khói nhà chùa
Chạm bốn mươi tuổi con vừa nhận ra!
           
Không xương lưỡi biết chánh tà
“Cây đâu ngã phía người ta bổ rìu”
Sóng lớn không gập một chiều
Trái rơi nhắm đất nỡ treo đầu người.

Mái dầm nắm chắc con ơi!
Biết nương ngọn nước mà bơi theo dòng
Đừng chê kẻ sống trên sông
Mấy ai bỏ bạn lụy thân bao giờ?

Những lời bố dặn nhặt thưa
Con mang trải hết nắng mưa thị thành
Phật cười độ lượng chúng sinh
Khói nhang nào có vô tình rưng rưng!

Bố không là thánh là thần
Bố là sông nước ngư dân vạn chài…
                                                                2-2010

(261/11-10)


Các bài mới
Các bài đã đăng
Khoảng lặng (26/11/2010)