Tạp chí Sông Hương - Số 263 (tháng 1)
Đặng Tiến và những vũ trụ thơ
ĐỖ LAI THÚY      Thơ có tuổi và chiêm bao có tích                                  Hàn Mặc Tử
Trang 2/2