Tạp chí Sông Hương - Số 273 (tháng 11)
Tác phẩm mới tháng 11/2011
@ Lâm Thị Mỹ Dạ tuyển tập, sách dày 570 trang, khổ 14,5x20,5; được chia làm nhiều phần: thơ tình, chiến tranh, tình mẫu tử, thơ văn thiếu nhi, (nhạc không có trong tuyển tập này). Sách dành 1/3 số trang cho phần Tư liệu và bình luận và phỏng vấn tác giả.
Thơ Tân hình thức và cái khó của người sáng tạo
THĂNG LONG (Nhân đọc Vũ điệu không vần - Tứ khúc - và những tiểu luận khác của Khế Iêm, Nxb Văn học, 2011)
Nobel Văn học 2011: Khi thơ ca là những bản hoan ca
TRẦN HUYỀN SÂMGiản dị, nhưng lay động và ám gợi một cách siêu hình, nhà thơ sống ẩn dật Tomas Transtromer đã được Hội đồng Hàn lâm Thụy Điển vinh danh giải Nobel văn học 2011.> Những nét gạch xóa của lửa
Trang 2/2