Tạp chí Sông Hương - Số 281 (T.7-12)
Chòng chành đêm Quảng Trị
09:24 | 27/07/2012

Nhạc: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Thơ:   TRẦN GIA THÁI

Chòng chành đêm Quảng Trị
Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh tỏa sáng bởi hàng ngàn ngọn nến - Ảnh: vinhlinhquangtri.gov.vn

 

 

 

Các bài mới
Biển và em (03/08/2012)
Những bức ảnh (27/07/2012)
Các bài đã đăng