Tạp chí Sông Hương - Số 286 (T.12-12)
Hà Nội, giọt đêm tan chảy
15:23 | 26/12/2012

Nhạc: NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Thơ: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO - ĐÔNG DƯƠNG

Hà Nội, giọt đêm tan chảy

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mùa Đông Huế (26/12/2012)
Đêm Ô Lâu (26/12/2012)
Phù sa châu thổ (24/12/2012)
Bằng chứng… (24/12/2012)