Tạp chí Sông Hương - Số 289 (T.03-13)
Mê cung

NHẬT CHIÊU

1. Em đang ở trong Mê cung.
Cái gì? Vào lúc 6 giờ sáng? Rừng đang sương mù? Ngay sau đêm trăng mật đầu tiên? Nàng có điên không?

Trang 2/2