Tạp chí Sông Hương - Số 290 (T.04-13)
Khát vọng cồng chiêng
15:10 | 26/04/2013

Nhạc: TRƯƠNG PHÁP
Thơ:  NHỤY NGUYÊN

Khát vọng cồng chiêng

 

 

 

 

Các bài mới
Đêm Los Angeles (26/04/2013)
Các bài đã đăng
Tình khúc Huế (26/04/2013)
Tình đất (22/04/2013)
Nụ hôn Wasabi (22/04/2013)