Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.3-13)
Nàng đi từ Huế
18:07 | 03/05/2013


HÀ TÚC TRÍ

Nàng đi từ Huế
Ảnh: internet

Nàng đi từ Huế
                 Nai nao Mưn Hui (1)

Nàng đi từ Huế - Nai nao Mưn Hui
Nàng rời Thăng Long nhưng lại đi từ Huế
Nơi có dòng sông như Rồng thiêng quẫy nước
Đẹp oai linh như kiếm dựng trời xanh (2)
Hương sông mãi ngàn năm thơm ngát
Thương xót nàng đất lạ cũng thành quen


Tạ ơn Người sớm bỏ ngôi cao
Đem Phật pháp xây thanh bình đất nước
Làm sơn tăng mở lối Trúc Lâm Thiền
Đông A chiến công lẫy lừng lịch sử
Bạch Đằng - Vạn Kiếp - Hàm Tử - Chương Dương…
Xương còn trắng ngoài đồi cây ngọn cỏ
Đất sới lại thắm tươi màu máu đỏ
Rồng bay cao vàng rực nước sông Hồng
Đại Việt - Champa chung chiến thắng Nguyên Mông
Mừng hội ngộ: Thánh nhân - Anh hùng và ước mơ bình trị
Cuộc hôn phối diệu kỳ
Nên tình Nàng đẹp mãi ngàn sau


Nàng đi từ Huế - Nai nao Mưn Hui
Áo lụa má hồng thay giáp sắt
Nàng đi cho vẹn phấn hương nguyền
Theo chàng về bên kia đèo có ngàn mây phủ trắng
Vạn dặm đường thành bên nớ - bên ni
Núi sông thiêng không phai lời giao ước
Đất hai Châu nhẹ bước gót sen ngà


Một năm hương lửa chưa nồng
Hồn lệ ứa theo trùng dương sóng vỗ
Hóa sứ Pumpazài tang trắng ngàn bông
Nước Vĩnh Hảo môi hồng chưa thắm
Trăng đã buồn sương sau tháp Hời
Từ quê chồng trở lại kinh đô
Cánh buồm trắng giong sầu về cố thổ
Bên chân Phật như Thánh nữ PôtangYa
Huyền Trân – Bia Parames Vari Vương Phi (3)
Xuống mái tóc đời lúc tuổi còn hương
Trong lòng Huế là Quan Âm giáng thế
Hẹn chờ nhau những mùa tết Katê
Lời ca Ariya sáng ấm lửa hồng (4)
Xin đợi người về bên cửa tháp
Khúc vãi chài hát gọi mặt trời lên.
                       
Ninh Thuận, Katê 2008

------------------------
(1) Nàng đi từ Huế Phiên âm lời trong một bài ca dân gian Chăm.
(2) Thơ Cao Bá Quát
(3) Tôn hiệu Chăm của Huyền Trân
(4) Ariya: Dân ca Chăm


(SDB8/3-13)


 

Các bài mới
Bàn tay (07/05/2013)
Các bài đã đăng