Tạp chí Sông Hương - Số 291 (T.05-13)
Chiếc quạt lá cọ của Bác
17:12 | 17/05/2013

Nhạc: PHẠM DUY QUỲ
Thơ:   NGUYỄN ĐÌNH LOAN

Chiếc quạt lá cọ của Bác
Ảnh: internet


 

 

Các bài mới
Giấc Adam (29/05/2013)
Sống trong Diễn (24/05/2013)
Các bài đã đăng
Phù du bay đôi (17/05/2013)