Tạp chí Sông Hương - Số 297 (T.11-13)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử
14:20 | 29/11/2013

Nhạc: Nguyễn Việt Hoàng
Phỏng thơ: Hồng Nguyên, Tố Hữu, Nguyễn Trọng Tạo

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bất tử

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Cái bể nước (29/11/2013)
Cõi Đạm Tiên (25/11/2013)
Về Huế (25/11/2013)