Tạp chí Sông Hương - Số 302 (T.04-14)
Trang thơ nhớ Trịnh
14:32 | 01/04/2014

Lê Từ Hiển - Nguyễn Như Huyền

Trang thơ nhớ Trịnh
Ảnh: internet

LÊ TỪ HIỂN

Câu kinh thứ 13
            Tặng Trịnh - người mãi hát kinh Việt

địa đàng hồn Anh
       Em trộm nhành hoa tím
rồi hát tuổi mình
         nỗi đau màu xanh
không giấu nỗi trùng khơi sóng cả
cơn thủy tai xô ngã những chân thành

Anh mê mải
niềm vui vương vãi
Em vun nỗi buồn
nuôi gốc yêu thương
câu phổ độ vang rền
Đêm nguyệt thực
dưới chân nguồn
                       rơi trắng
                                   đóa trinh hương
NGUYỄN NHƯ HUYỀN

Nghe Một cõi đi về, nhớ Trịnh Công Sơn

Lãng du trong cõi trăm năm
Còn toan gánh cả không gian đi về
Bồng bềnh nhịp bước si mê
Tấm thân cô lẻ vọng về âm xa...
Biết đâu nguồn cội quê nhà
Đôi chân đành mỏi bờ xa tuyệt mù
Xin người nằm xuống giấc mơ
Thiên thu một cõi đi về yêu say.


(SH302/04-14)

 

Các bài mới
Hồi Cung (24/04/2014)