Tạp chí Sông Hương - Số 305 (T.07-14)
Sóng biển Đông
15:25 | 25/07/2014


TRẦN HẠ THÁP

Sóng biển Đông
Ảnh: internet

Sóng biển Đông

Biển Đông không đọc thơ
Biển chỉ còn gầm to
Với sóng


Kình ngạc* đã nhô lưng
Quẫy đuôi chường miệng thúng
Chia phần


Rợn Bình ngô đại cáo*
Quắc mắt thần Nguyễn Trãi
Xưa? Sau?


Nước Đông hải* rửa gì
Rừng bút trúc Nam sơn*
Ai kể?


Biển-Đông-Lạc-Long-Quân
Tầm-nhìn-đức-Quốc-tổ
Dắt con…


Biển-Đông-trạc-ngực-áo
Cổng-đảo-dựng-nghìn-năm
Quen bão


Biển-Đông-không-chiêm-bao
Giấc-u-mê-cháy-màn
Phựt sáng…


Nỗi nhẫn-nhục-cánh-cung
Kéo nên-hình-chữ-S
Tên-tim


Biển-Đông-họ-Hồng-Bàng
Một-trăm-nguồn về Đông
Không lẫn…


Biển-Đông-đang-điểm-danh
Ai cùng-nước-họ-hàng?
Ai-cạn?


Biển-Đông-hết-nghe-thơ
Biển-ngột-thở-gầm-to
Cuồng nộ


------------
(*) Chữ trong “Bình ngô đại cáo”


(SH305/07-14) 

Các bài mới
Trang thơ Du An (04/08/2014)
Quê tôi (28/07/2014)
Các bài đã đăng
Bạn bè tôi (25/07/2014)