Tạp chí Sông Hương - Số 306 (T.08-14)
Ai đặt tên em... Lý Sơn
09:46 | 28/08/2014

Nhạc và lời: NGỌC ÁNH

Ai đặt tên em... Lý Sơn
Đảo Lý Sơn - Ảnh: internet

 

Các bài mới
Về Hương Giang (03/09/2014)
Con ru Ba ngủ... (29/08/2014)
Các bài đã đăng
Say trăng (21/08/2014)