Tạp chí Sông Hương - Số 33 (T.9&10-1988)
Tuổi thơ dữ dội
08:53 | 12/12/2014

NGUYỄN KHẮC VIỆN

Với một Gavroche, Victor Hugo đã viết nên những trang bất hủ. Trẻ em của chúng ta đã anh dũng, hồn nhiên tham gia cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ của cha anh, dẫu chỉ một vài cá nhân; thế mà sách vở về mặt này còn quá ít. Nhà văn Việt Nam còn mắc nợ các em rất nhiều.

Tuổi thơ dữ dội
Ảnh: sachxua.net

Với quyển "Tuổi thơ dữ dội"(1), Phùng Quán đã bắt đầu trả nợ một cách chính đáng (trước đó có Võ Quảng) 800 trang, mà người đọc không bao giờ muốn ngừng lại, bị lôi cuốn vì những nhân vật ngây thơ có khôn ranh có, anh hùng có, vì những sự việc khi thì ly kỳ, khi thì hài hước, khi thì gây xúc động đến ứa nước mắt.

Bút tích và chữ ký Phùng Quán, với lời đề tặng: "Tặng bạn thế hệ tuổi thơ chúng ta, Tuổi thơ dữ dội. Trên tàu tốc hành Hà Nội, 12/1988" - Ảnh: sachxua.net


Tôi không nói nhiều - việc này giành cho các nhà phê bình - mà chỉ mong làm sao tất cả các em thiếu nhi Việt Nam được đọc sách này, và sau này thông qua những bản dịch, thiếu nhi các nước cũng được đọc, và nhờ đó hiểu thêm, thông cảm thêm với trẻ em Việt Nam.

N.K.V
(SH33/10-88)

-------------
(1) Tiểu thuyết 3 tập của Phùng Quán, Nhà xuất bản Thuận Hóa xuất bản, 1987. 

Các bài mới
Pháo thủ (05/02/2015)
Hương lúa (27/01/2015)
Các bài đã đăng