Tạp chí Sông Hương - Số 317 (T.07-15)
Chùm thơ Trịnh Công Lộc
14:35 | 17/07/2015


TRỊNH CÔNG LỘC

Chùm thơ Trịnh Công Lộc
Ảnh: internet

Sông Hương bao giờ đi hết?

Đời người,
            bao nhiêu ngàn cây số
đi hết vòng trái đất cũng nên
có con đường vô biên
vô biên không hết được…


Đây,
            sông Hương, núi Ngự
khúc ruột mềm ai chẳng thương nhau
tiếng sầu Phu Văn Lâu
tiếng mau nhịp cầu
thánh thót sương rơi chuông chùa Thiên Mụ
tiếng mỏng thơi tím Huế
đã se tơ, kết tóc nghìn đời!


Có thể,
            đi hết vòng trái đất
Nhưng bao giờ
            hết được sông Hương?



Vẫn cứ là Hà Nội…

Gió ngoài sông rong ruổi
Khuôn mặt hồng phù sa
Sóng như làn tóc rối
Tóc biết hát tình ca…


Chùa Một Cột - đài hoa
Hồng đóa sen trước ngực…
Chuyện thanh kiếm, rùa vàng
Còn nao nao vận nước!
Hoa sữa thơm
                        đêm về
Cầm đắm say đi trước…


Sông Hồng nghìn năm tuổi
Vẫn không thấy nét già
Người Hà Nội trăm tuổi
Vẫn nguyên dáng kiêu sa!


Hà Nội có vắng đâu
Em đi từ mọi phía
Đi mãi đến bạc đầu
Vẫn cứ là Hà Nội!


(SH317/07-15)








 

Các bài mới
Nhớ Huế (26/07/2015)
Các bài đã đăng