Tạp chí Sông Hương - Số 39 (T.9&10-1989)
Chùm thơ Dư Thị Hoàn
15:21 | 02/03/2016


DƯ THỊ HOÀN

Chùm thơ Dư Thị Hoàn
Ảnh: internet

Người mẫu

- Vâng,
Em có thể ngồi hàng giờ bất động như cây cảnh
Vâng

Em có thể ngồi không một sợi che thân
….
Đôi mắt kia tha hồ bòn rút
Thuốc nước, mầu du tha hồ vét vơ
Mnh hình hài và những đường cong...
….
Còn em đây
Đang khó nhọc
Đuổi hồn lìa khỏi xác
B
t động như cây cảnh.
                                2-89

Cầu nguyện

Ngày tôi cất tiếng chào đời
Cha tôi ra trận

Người chỉ kịp nhìn tôi giãy giụa khóc
Từ đấy bặt tin
Mẹ tôi kể...

….
Đêm
Bà nội hay lần lên sân thượng
Ngẩng nhìn trời khấn vái

Ba nén nhang
Chắp tay
Bà lạy
Chín phương đất
Mười phương trời
Cầu cho cha tôi tai qua nạn khỏi
Mẹ tôi kể...
Về khuya
Thiên sứ hay đi tuần
Mong sao
Lời não nùng được tâu lên thượng đ
ế
….
Rồi bà mất
Cha tôi không thấy về
Ch
thấy người hay cười
Trong tấm hình bằng bàn tay thôi

….
Đêm nay
Hoa quỳnh khe khẽ nở
Từ sân thượng
Một cái b
óng đổ xuống
Mẹ tôi

Đang chắp tay ngẩng lên trời
….
Thiên sứ đi
Có đi tuần giờ này
Xin cúi xuống đây

Lượm cho hết tiếng thở dài của mẹ...
Ngày mai
Anh trai tôi tròn mười b
y
Lại vác ba lô lên đường
.
                        3-89

(TCSH39/09&10-89) 

Các bài mới
Tĩnh vật (16/03/2016)
Các bài đã đăng