Tạp chí Sông Hương - Số 332 (T.10-16)
Suối nguồn từ bất hạnh
09:27 | 18/10/2016

TUỆ NGỌC

Có lẽ, trong lĩnh vực hội họa khó có nữ họa sĩ nào hơn được Frida Kahlo trong việc biến nỗi đau thành suối nguồn nghệ thuật.

Suối nguồn từ bất hạnh
Frida Kahlo năm 1932 - Ảnh: wiki(TCSH332/10-2016)

 

Các bài mới
Mê cung (31/10/2016)
Hấp hối (24/10/2016)
Các bài đã đăng
Chùm thơ Lưu Ly (11/10/2016)