Tạp chí Sông Hương - Số 338 (T.04-17)
Bóng âm của mộng mị
10:12 | 15/05/2017

KHẢ HÂN

Glenn Brown, họa sĩ người Anh, sinh năm 1966, hiện đang được xem là một trong số những họa sĩ nổi tiếng của hội họa thế giới đầu thế kỷ XXI.

Bóng âm của mộng mị
Glenn Brown - Ảnh: internet(TCSH338/04-2017)

 

 

Các bài đã đăng
Hồ Xuân (04/05/2017)
Thơ Jan Wagner (02/05/2017)