Tạp chí Sông Hương - Số 347 (T.01-18)
Độc thoại
09:34 | 26/01/2018


BẠCH DIỆP

Độc thoại
Ảnh: internet

Độc thoại  

Nhắm mắt có được gọi là ngủ để trốn khoảng xanh triệu mắt lưới chụp xuống ngày rách nát bầy đom đóm không lập lòe trong veo tuổi thơ mà chớp