Tạp chí Sông Hương - Số 352&SDB29 (T.06-18)
Tiếng chuông chùa làng biển
10:10 | 26/06/2018


ĐỨC SƠN

Tiếng chuông chùa làng biển
Minh họa: Nhím

Tiếng chuông chùa làng biển

Tiếng chuông chùa trong ngân
Tiếng chuông ngọn gió
Rừng phi lao uốn ngọn
Làng biển một màu thương đậm
Nồm nam mắt phong vị
Mùa vít chi mõ sóng


Mỗi ngày trao gõ mõ làng đơm
Niệm đầy xa lắm
Về tương tư mãi miết
Hoài hoài đầy chật mọc
Ngày lành cho tới
Tương tư chuông hòa thanh
Khói miền giăng sắc nước
Tiếng chuông chùa làng dư vang
Tuyền, trắng, xanh, hồng, tim tím…


Tiếng chuông nét mày
Phóng sanh mở hướng cho thoát sóng
Nhặt chi lắm dư thừa
Chi lắm vẩn đục khó lòng
Chi lắm dị ngày, dị ngôn


Tiếng chuông uy nghiêm
Biển còn lẽ đời
Lẽ đời tươi thiện mặn mòi
Biển hướng bờ tám hướng
Trong trẻo buông trời chói sắc
Làn tiếng nấc
Tiếng thả thất lòng
Vốc ngược muôn âm
Gạt tay bẩn dòng, đẩy dơ xa thấu
Cho xa dị bản
Giữ xanh nước non
Giữ cõi tiếng chuông lành

Đừng pha lẫn, ngân vọng bờ lành
Thiêng đối làng đừng lẫn pha
Quyện bện tiếng chuông
Thao dệt ước ao
Vạm ngày, vạm làng vang nắng
Núi có đi xa về gần
Chùa Túy Vân tiếng làng trong
Đỉnh cảm biển xanh làng
Ngọt ngào dạo tiếng chuông thức ngân giọt
Khuơ chiều rười rượi
Nhơ nhớ trầm lên như có và không
Được buồn ngày mở sáng tiếng chuông!


Tha thiết tinh khôi
Lên hướng gió
Miền đỉnh nhớ chạy về
Biêng biếc, cồn cào tiếng chuông ngân.


(TCSH352&SDB29/06-2018)


 

 

Các bài mới
Bông huệ trắng (12/07/2018)
Các bài đã đăng
Nến (19/06/2018)