Tạp chí Sông Hương - Số 357 (T.11-18)
Trang Thơ Nhạc ngày Nhà giáo
08:34 | 20/11/2018


Nguyên Hào - Yến Thanh - Trầm Tích

Trang Thơ Nhạc ngày Nhà giáo
Ảnh: internet

NGUYÊN HÀO

Phận chữ

Từng con chữ nối nhau
lầm lũi trong chuyến di cư vô hướng
trước thời khắc chịu ngòi bút xuyên treo


Từng con chữ được phôi thai
đa hình hài, tên gọi
từ cách ai đó ghép các bộ phận của chúng
để tụng ca chính họ
hay hạ danh một vài người


Nhân loại nghìn vạn năm sau
ai người khai sáng hồn chữ?Nét vẽ hình chữ nhật

Thầy - bên những tấm ván thô
gấp rút đóng chiếc quan tài cho người bạn vừa mất
tay bút, tay phấn... nay tay đục, tay bào


Không dùng thước kẻ compa như trên bục giảng
chiếc quan tài được thầy đo bằng ký ức...
và ướm ngay bằng chính thân mình.


Đến thăm thầy vào một sớm mùa thu
tiếng thầy lẫn trong tiếng cưa tiếng đục
- “tiền vận lận đận, hậu sự thanh nhàn”


Thêm một lần trí mở tâm an
bài học đạo - đời qua thầy ngoài lớp học
Vô cùng
YẾN THANH

Đường tròn của thầy
       Tưởng nhớ Thầy Trần Văn Giang

Trời tròn có lúc phù vân
Đất tròn, sao chẳng thấy tâm của thầy
Đường tròn con vẽ bằng tay
Tìm tâm cả một kiếp này chưa ra


Tâm thầy trong chiếc com pa
Vẽ tay tròn mấy cũng là số không

(TCSH357/11-2018)
 

 

Các bài mới
Gam màu lạnh (13/12/2018)