Tạp chí Sông Hương - Số 362 (T.04-19)
Trăng và Quỳnh
09:19 | 09/05/2019
Nhạc: PHẠM XUÂN THÍCH
Thơ: NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Trăng và Quỳnh
Bài thơ và minh họa trích từ tập "Những bọt bóng màu" của Nguyễn Khoa Như Ý - NXB Hội Nhà văn 1998(TCSH362/04-2019)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng