Tạp chí Sông Hương - Số 362 (T.04-19)
Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
08:33 | 30/05/2019


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
Ảnh: internet

Khúc mây 1

không vé khứ hồi cho chuyến tình ngày cũ
rơm rạ nào ẩm mốc dưới chân gai
vẫy tay nghe cay chiều khói buốt
gió đồng bằng ra biển hóa hư không
muối muối muối cũng ươn tình


không thể khứ hồi những chùng chình lau sậy
ngắm mây và hát giữa trăng rằm
nắm tay nhau đi trong nụ cười mới
buông xuống đời nhau những rạn vỡ buổi đầu
chỉ vì mình yêu mây…Khúc mây 3

ôm mây ngủ quên mộng trần gian
trăm năm cũ mới nào ai biết
bóng nước sánh trên cầu


vẫn hồng má phấn
duyên chùng chình
kẻ đến rồi đi cửa khép đến bao giờ


mây về ngang núi
cõng bóng
nhạn lẻ bạn tình sa đầu vách núi


một chữ tình rót mãi
đáy cốc hư vô
dợn luân hồi


(TCSH362/04-2019)
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Cái bóng (22/05/2019)
Trăng và Quỳnh (09/05/2019)