Tạp chí Sông Hương - Số 362 (T.04-19)
Chùm thơ Lê Thành Nghị
14:53 | 07/06/2019


LÊ THÀNH NGHỊ

Chùm thơ Lê Thành Nghị
Ảnh: internet

Trong tĩnh tại

74.
Vu lan
Bạn cài lên ngực áo hoa hồng
Ta run rẩy trước sắc hoa trắng
Ngoài sân, vừa tắt nắng
Mẹ ơi! Sao mẹ chưa về?


21.
Lời lời vô tâm suối vừa chảy vừa hát
nước cứ thế mang đi mang đi
Một mình đau
Núi dầm chân đứng chịuCôn Sơn

Suối cũ bờ vương chút nắng
Áo nâu không buộc gió đầy


Chim mỏi sao hôm một chấm
Dặm về nước mải mê trôi


Ráng chiều như bóng Ức Trai
Vừa khuất sau mành tre trúc!


Trăng non đã vội treo gầy
Như đèn khêu xanh bút mực.


Thương Ông đá buồn mỗi bậc
Phên run mỗi độ rét dài


Muốn về quét lối hoa rụng
Muốn về làm ánh trăng soi


(TCSH362/04-2019) 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng