Tạp chí Sông Hương - Số 363 (T.05-19)
Chùm thơ Lê Quốc Hán
08:56 | 10/07/2019


LÊ QUỐC HÁN

Chùm thơ Lê Quốc Hán
Ảnh: internet

Vách đá

có tiếng gì rất khẽ
mơ hồ
            vời vợi
                        xa
đêm gõ cửa trái tim già


trái tim đã hóa thành vách đá
tiếng vọng sượt qua
                        rơi
                          lả tả
và bởi vậy mùa thu trút lá
nhiều như nước mắt của ngườiGa thời gian

đêm đêm thường mơ
chuyến tàu thời gian
giật lùi lên phía trước


đêm đêm thường mơ
cây thời gian đôi bờ
rễ mọc ngược


ga cuối cùng
lạnh ngắt
hoa thẹn thùng
cúi mặt


(TCSH363/05-2019)
 

 

Các bài mới
Chùm thơ Phan Duy (12/07/2019)
Các bài đã đăng
Thợ săn Gracchus (24/06/2019)
Núi cựa (18/06/2019)