Tạp chí Sông Hương - Số 365 (T.07-19)
Trang thơ kỷ niệm


Vũ Trọng Thái - Lê Viết Xuân - Đặng Phương Lan

50 năm chiến thắng A Bia: Trận đánh góp phần tạo bước ngoặt trong chiến tranh Việt Nam

Kỷ Niệm 72 Năm Ngày Thương Binh - Liệt Sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) 

PHẠM HỮU THU

Như là cổ tích


Nhạc và lời: THU HƯỜNG

Trang 2/2