Tạp chí Sông Hương - Số 377 (T.07-20)
Chùm thơ Phạm Nguyên Tường
15:08 | 17/07/2020


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Chùm thơ Phạm Nguyên Tường

Một hơi gió

Chừng một hơi gió rợn
Chẻ đôi dòng Quây Sơn
Hơi gió từ núi đá
Xanh một màu chàm hờn


Đứng bên này hơi gió
Thinh lặng một thung ngô
Thinh lặng ngôi mộ cũ
Thinh lặng mắt ngựa thồ


Tưởng nghìn năm đứng gió
Nước sông xanh hờn chàm
Tôi trộn cùng nước ấy
Một thinh lặng khôn kham.


               Cao Bằng, 23/4/2019


Mời xòe

Phải điệu nhôm khăn hò hẹn
Men xòe say trong rượu nồng
Mường Lò đêm mơ dìu dặt
Bên người gạo trắng nước trong


Bày biện nếp xôi ngũ sắc
Ôi đường cúc bướm duyên thầm
Em múa nâng khăn mời rượu
Mơ xòe tung tẩy thanh tân


Mơ một búp chè ngậm tuyết
Chát bờ môi em gái Mông
Không xòe nghiêng đồi nghiêng suối
Đừng mong mai má em hồng


Mơ trên nồng nàn ngực Thái
Phập phồng ruộng thở bậc thang
Mơ lênh loang mùa nước đổ
Mơ sinh sôi những mùa vàng


Ôi ngàn đời đồng lúa lớn
Rừng thẳm điệu xòe nguyên sinh
Cầm tay thơm em mời gọi
Xòe đi mùa dậy men tình

              
               Nghĩa Lộ, 24/3/2019

(TCSH377/07-2020)
 

 

Các bài mới
Gió rừng (21/08/2020)
Ngày Huế xanh (17/08/2020)
Các bài đã đăng
Mùa hoa bỏ lại (15/07/2020)