Tạp chí Sông Hương - Số 378 (T.08-20)
Lời người lính
Nhạc: Võ Phương Anh Lợi
Lời thơ: Nguyễn Quang Hà
Người từng kéo cao cờ đỏ sao vàng trên Kỳ đài Huế

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020)   

MAI AN NGUYỄN ANH TUẤN

Tác phẩm mới tháng 08/2020


MIỀN QUÊ THƠ ẤU (Hồi ký), Thanh Tùng, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Thơ Sông Hương 08-2020


Quỳnh Nga - Phạm Hiền Mây - Np Phan - Lưu Xông Pha - Phan Duy

Trang 2/2