Tạp chí Sông Hương - Số 379 (T.09-20)
Đại thi hào Nguyễn Du với Huế

NGUYỄN DUY TỜ    

1.
Không phải đến tận năm 1805, ở tuổi 41, được triều đình nhà Nguyễn bổ chức Đông Các học sĩ, trao cho tước Du Đức hầu, Nguyễn Du mới vào Huế.

Chùm thơ Vĩnh Nguyên


VĨNH NGUYÊN

Thân phận nàng Kiều và độc giả Hungary

GIÁP VĂN CHUNG  

Truyện Kiều của Nguyễn Du, không chỉ là kiệt tác vô tiền khoáng hậu của thi ca và văn học Việt Nam, mà còn là viên ngọc quý mãi mãi lấp lánh sáng của văn hóa Việt Nam.

Chuyến ngự giá sang Tây của vua Khải Định qua di sản mộc bản triều Nguyễn

THƠM QUANG

Xưa kia các vị hoàng đế thường chỉ sống trong kinh thành, thỉnh thoảng mới đi tuần thú địa phương, còn việc công du thăm nước ngoài là chuyện hiếm. Vậy mà cuối triều Nguyễn vua Khải Định đã thực hiện được điều này; sự kiện được ghi chép một cách khá rõ trong khối Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.

Nơi sâu thẳm trái tim

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO    

Khi biết nhớ là khi trái tim tôi đã đong đầy cảm xúc. Cảm xúc được sống với chính mình bằng những niềm vui bé nhỏ nhất.

Chùm thơ Nguyễn Thanh Hải


NGUYỄN THANH HẢI

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Con người trong văn học trên hành trình nhiều nghìn năm lịch sử

PHONG LÊ    

Lý luận văn học mác xít xác định mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống trong mối quan hệ giữa ý thức và vật chất, xem văn học là tấm gương phản ánh đời sống; có đời sống mới có văn học.

Tài năng sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du

MAI VĂN HOAN    

Trải qua hàng nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, họ tìm mọi cách đồng hóa dân tộc ta nhưng bất thành. Chúng ta có chịu ảnh hưởng về tư tưởng, về giáo dục, về văn hóa, nghệ thuật… của họ nhưng dứt khoát không bị đồng hóa.

Ô Lâu và Hoàng Hạc

HẠO NGUYÊN   

“Đành để hồn theo nước trôi không màu”
                              - Lời nhạc Phạm Duy 

Chùm thơ Nguyễn Thiền Nghi


NGUYỄN THIỀN NGHI

Âm thanh phát sáng


NGUYỄN THIỆN ĐỨC

Đứa bé


ALBERTO MORAVIA

Nguyễn Du - Truyện Kiều và cõi người ta


LƯỜNG TÚ TUẤN    

      “Thì đem vàng đá mà liều với thân” - Nguyễn Du

Trang thơ Nguyễn Khoa Điềm


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Trang 1/2