Tạp chí Sông Hương - Số 385 (T.03-21)
Các tác phẩm TEXTURE của họa sỹ Đinh Khắc Thịnh
09:20 | 23/04/2021


ĐINH KHẮC THỊNH

Các tác phẩm TEXTURE của họa sỹ Đinh Khắc Thịnh
Tác phẩm CÂN BẰNG của NSNA Nguyễn Đình Thắng (Trong ảnh: họa sĩ Đinh Khắc Thịnh và tác phẩm TEXTURE(TCSH385/03-2021)

 

 

Các bài mới
Qismati và Nasibi (29/04/2021)
Các bài đã đăng