Tạp chí Sông Hương - Số 388 (T.06-21)
Chùm thơ Phạm Nguyên Tường
14:14 | 06/08/2021


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Chùm thơ Phạm Nguyên Tường

Gọi tên hoa

ở đây gọi hoa mù đầu
đỏ quạch nước phù sa hoạn nạn
dịch tràn phổi ung thư
dẫn lưu buồng nước chết


hoa mù đầu không phải hoa mười giờ
nơi chốn chứ không là thời điểm
đằng nở tươi đúng hẹn
đằng tàn lụi chồn chân


hoa mù đầu định vị hình nhân
trong cõi vô thường bát ngát
hoa mù đầu không nở
mà tàn không nhắm mắt
Một đám khóc

đám khóc vùi đầu hôm
bùng ngọn vì máu tưới
vì cơn dằn vặt tới
những thụ thể lỗi lầm


từng tế bào thanh tâm
trương phình vì tiếng khóc
vòi máu đen dội tắt
những lời răn kèm nhèm


tiếng khóc làm đêm đen
làm máu đen hoảng loạn
những lời răn vỡ trận
không chết theo lập trình


đám đông còn bất bình
quanh ngọn đèn xác chẩn
một cái tôi sinh phẩm
đòi vô ngã liên hồi


đám khóc đã dậy mùi
đám đông còn quyết liệt
tang thương là sinh diệt
dưới những vòi máu đen.


(TCSH388/06-2021)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Biệt cố hương (20/07/2021)