Tạp chí Sông Hương - Số 412 (T.06-23)
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm
15:01 | 21/06/2023


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm
Ảnh: tư liệu

Tiễn đưa một người sáng tạo
                                    Kính tặng NHT

Ông đã bắt đầu
Còn chúng tôi đứng lại
Lời xưng tụng không hơn sự lặng im
Trước vạch trắng cuối cùng
Ông lặng lẽ,
              Cao đầu,
                         Cất bước
Chúng tôi cúi đầu
Giữ lễ
Một thời điểm, buồn không chịu nổi
Khi ông đi với bóng của riêng mình…
                                    2021


Nói thầm với cháu nhỏ
                        Tặng Diệu Ngân

Cháu cứ vui tươi
Khôn lớn
Hôm nay ông bên cháu như một người
Mai ông bên cháu như cây cam, cây bưởi
Như trái núi đằng xa
Như con đường trước ngõ
Như đất và như hoa…

Ông và cháu
 ra đời trước - sau
Luôn có mặt và trở thành vĩnh viễn.
                        Vỹ Dạ, 22/8/2020(TCSH412/06-2023)

 

 

Các bài mới
Tiếng Huế chay (05/07/2023)
Đất thiêng (05/07/2023)
Chiều Hàm Luông (05/07/2023)
Các bài đã đăng