Tạp chí Sông Hương - Số 3 (T.10-1983)
Bài thơ người tìm hạt giống
14:44 | 05/08/2010
TRỊNH QUANG QUỲNHBài thơ người tìm hạt giống
Bài thơ người tìm hạt giống
Ảnh: Internet
Nhà chưa khô lạt đã đi
Luống rau bén rễ mấy khi kịp dùng
Tấm phên óng mượt trúc rừng
Lưng lưng giếng nước ngập ngừng mắt ai
Giấc nằm vén trước sao mai
Núi bên đã hẹn suốt ngoài còn ru…

Tình rừng ở mấy cho bưa
Và sao đếm hết nỗi ưa dựng nhà
Một ngày vượt mấy truông xa
Đêm về giấc ngủ còn mơ bậc trèo
Dốc nghiêng cây chẳng nghiêng theo
Đường bàn chân lại nhớ chiều bàn chân…
Nhớ lần ủ hạt tìm mầm
Gặp chồi cây gió ngỡ trầm lên hương
Hoa dè lụi, hoa giẻ thơm
Ràng ràng kết nụ là chơm chớm hè
Cành thông đọng trái thu kề
Cành xoan dụi nắng ấy về mùa đông
Chỉ thường cây gạo mơ mòng
Đông qua quá độ vẫn vòng tay xanh!
Tiếng chim mách trái bên cành
Tiếng người vấn vít quanh nhành me dây
Nền trời gợi mấy màu mây
Nền rừng gợi mấy lòng say hỡi rừng
Nắng nôi đồi trọc đã từng
Nắng mầm cây lại nửa mừng nửa lo
Hạt nào chẳng mộng chồi tơ
Cành nào nên trái cho vừa đất nâu
Túi ngang nặng hạt sơn dầu
Túi nghiêng hạt gụ nài cao khó lần
Mai mùa hạt lát, hạt trâm
Lựa cho cái túi đủ tầm đeo vai…
Mỗi năm mấy vụ leo rừng
Mấy mùa gieo hạt, mấy tầng cây lên

Mấy loài hoa trái biết thêm
Mấy tình em đến ở trên vùng này
Cái nghề lựa hạt, ô hay
Cứ bâng khuâng với tháng ngày đèo non.

                                                3-1983

(3/10-83)Các bài mới
Ngã ba đường 9 (18/08/2010)
Các bài đã đăng