Tạp chí Sông Hương - Số 143 (tháng 1)
Góc khuất Huế
16:26 | 22/04/2008
Quý tặng chị Quỳnh, tác giả mở đầu loại tranh bằng hoa lá ép

Một góc nhỏ gác hai
Chị
Tỉ mẩn với hàng trăm bức tranh bằng hoa lá ép
Thổi sự sống tình yêu vào những gì vừa chết
Một nhúm xác thời gian đủ ghép mọi vui buồn...

Tạm biệt Cố Đô
Ta mang về đất Nghệ
Cánh - chim - lá khát trời, thiếu - nữ - lá Hương Giang
Đâu chỉ ồn ã Đông Ba và trầm tư Lăng mộ
Huế còn là
Một góc khuất đa mang!
                        Huế, 6 - 9 - 2000

NGUYỄN VĂN HÙNG
(nguồn: TCSH số 143 - 01 - 2001)
Các bài mới
Mùa đông (22/04/2008)
Một mình (22/04/2008)
Nụ cười xưa (22/04/2008)
Trăng lạnh (22/04/2008)
Các bài đã đăng
Bay cao thì nắng (21/04/2008)