Tạp chí Sông Hương - Số 143 (tháng 1)
Một mình
16:35 | 22/04/2008
Lúc nào cũng chỉ một mìnhCho dù được sống bên anh - cuối đời
Trời sinh ra số mất rồi
Một mình cả lúc đông người ở bên
Chao ôi ngày cũng như đêm
Dẫu cười nói vẫn khát thèm niềm vui
Tin ai để xẻ ngọt bùi
Ai tri âm lại ngậm ngùi tri âm
Tìm ai đáy bể mò kim
Dễ dò sông, bể khó tìm lòng nhau
Sóng xô lắm chỉ bạc đầu
Sinh kiếp hổ hoá kiếp trâu nhọc nhằn
Tròn rồi lại khuyết vầng trăng
Khuyết rồi tròn - hỡi chị Hằng trêu ngươi
Một đời - tiêu hết thì thôi
Còn chi nữa để cho người bập bênh...


NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
(nguồn: TCSH số 143 - 01 - 2001)
Các bài mới
Mùa đông (22/04/2008)
Các bài đã đăng
Nụ cười xưa (22/04/2008)
Trăng lạnh (22/04/2008)
Góc khuất Huế (22/04/2008)