Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Đạo và đời
11:04 | 06/05/2008
...Ta chỉ là hạt bụiGiữa đất trời mênh mông...

                         Tặng sư MĐTTA

Tôi ngụp trong cõi thế
Sư ở chốn Huyền Không
Ta chỉ là hạt bụi
Giữa đất trời mênh mông

Sư - ăn chay niệm Phật
Khéo lánh đục về trong
Tôi - áo cơm tất bật
Suốt một đời long đong

Sư ngắm hoa, thưởng nguyệt
Chốn núi rừng thâm u
Tôi - phố phường chật hẹp
Gió tung cát bụi mù

Thơ Thiền - sư thoát tục
Thơ tình - tôi đa mang
Thỉnh thoảng trên sách báo
Sư cùng tôi chung trang

Bây giờ mới gặp mặt
Danh đã biết lâu rồi
Không không và sắc sắc
Bên nhau đạo với đời

Thương sư còn vướng đạo
Thương tôi còn vướng đời
Biết khi nào thoát nợ
Ta phiêu bồng rong chơi...


MAI VĂN HOAN
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Xác hồng (06/05/2008)
Vườn thơ (02/05/2008)
Suối mơ (02/05/2008)
Bố (02/05/2008)
Dạo khúc số 2 (02/05/2008)
Bắt đầu (02/05/2008)
Mùa (02/05/2008)
Sắc màu (02/05/2008)