Tạp chí Sông Hương - Số 150 (tháng 8)
Vẩn vơ khi đi thuyền ngược phá
15:27 | 30/05/2008
Ngỡ như sáu bề toàn nướcDưới trên phải trái trước sauTrên bờ hai bên khó hợpDưới đầm một dễ thuyền mau...

Ngược nguồn Tam Giang chất ngất
Càng lên càng thấy mênh mông
Con người tự xưng “
hoa đất”
Vậy làm “hoa nước”nổi không?

Rằng
xuôi thì xuôi cho ngọt
Cố nhiên điều tốt ở đời
Nhưng
ngược phải chăng không tốt?
Ngược là một cách xuôi thôi!

Xưa nay nghĩa tình chung thuỷ
Như sông chỉ chảy một dòng
Giờ đây ba luồng ba chảy
Có ai ngại sự phân lòng?

Kìa con cá dầy lưới mắc
Treo như thỏi bạc toòng teng
Giá không có người vây bắt
Một mai có thể thành...
Tiên!

...Đất trời triệu năm trường cửu
Qua bao thay đổi bể dâu
Vẩn vơ một chiều ngược phá
Mây bay xanh ngắt trên đầu...
                       
                 Quảng Điền 18-6-2001

HỒNG NHU
(nguồn: TCSH số 150 - 08 - 2001)
Các bài đã đăng
Quê ơi! (30/05/2008)
Cúc biển (30/05/2008)
Con khướu ấy (30/05/2008)
Chị tôi (30/05/2008)
Đường chim bay (30/05/2008)