Tạp chí Sông Hương - Số 231 (tháng 5)
Chạy
16:30 | 06/06/2008
Thời mặt đất thiếu mênh môngCá nhân lang bạt chân trầnChạy tích cực trong mọi hình thức

Tứ chi thế ngựa lồng
Ngày đèo dốc và đêm sâu vực
Nếm trải từng giây phiêu bồng

Chạy không mệnh đề nào chính
Khát vọng phụ đề xa...

LƯU XÔNG PHA
(nguồn: TCSH số 231 - 05 - 2008)
Các bài mới
Huế ơi! (09/06/2008)
Hoài giang (06/06/2008)
Thơ với thẩn (06/06/2008)
Các bài đã đăng