Tạp chí Sông Hương - Số 231 (tháng 5)
Họa thơ của một nhân sĩ
17:35 | 06/06/2008
LGT: Tôi được Giáo sư Nguyễn Khắc Phi tặng quyển “Cụ Hoàng Niêm đất Hương Sơn” do NXB Thuận Hoá phát hành ở Huế năm 2007 nên tôi đã có may mắn được thưởng thức những bài thơ của cụ Nguyễn Khắc Niêm, một vị tiến sĩ trước kia đã từng giữ chức Phủ Doãn Thừa Thiên và sau này là uỷ viên chấp hành Liên Việt Liên khu IV. Đọc sách này tôi được hiểu thêm về tài đức, nhân cách của vị nhân sĩ yêu nước này. Sự ngưỡng mộ cuộc đời cụ đã khiến tôi mải mê hoạ lại những bài thơ của cụ. Dưới đây là những bài thơ hoạ kèm theo những bài nguyên tác tương ứng.
Họa thơ của một nhân sĩ

Bài 1:

THĂM ĐỘNG TỪ THỨC
Thơ Nguyễn Khắc Niêm
Hoàng Tuấn Phổ dịch

Hồn bướm mơ màng tới động tiên,
Nghiệp trần còn nặng bởi căn nguyên,
Dám khinh vinh lộc treo quan ấn,
Lại để duyên tiên lỡ đạo nguyền;
Nắng nhạt màu xiêm mây ráng sớm,
Lệ dầm nhũ đá giọt trăng đêm
Cười mình bóng xế quan chưa nghỉ
Cửa động gặp nhau đứng lặng yên.
TÂM TRẠNG CỤ NIÊM KHI THĂM ĐỘNG TỪ THỨC
(Họa bài “Thăm động Từ Thức”)

Treo ấn từ quan dạo động tiên,
Cụ Niêm cũng giống bởi căn nguyên
Đào Tiềm treo ấn còn tiếc chậm
Từ Thức từ quan chửa toại nguyền;
Nhìn ngắm cảnh tiên trong hang động,
Dạo chơi rừng núi dưới trăng đêm;
Riễu mình chưa được như Từ Thức,
Hưu trí muộn mằn dạ chẳng yên.


Bài 2:

TỰ TRÀO
Thơ Nguyễn Khắc Niêm

Chán chê danh lợi chán chê tiền
Nghệ Tĩnh đất này chỉ một Niêm
Hoạn lộ kém so hàng tứ trụ
Khoa trường thua chút bậc đình nguyên
Quyền cao trước đã ra uy lớn.
Vế lép nay thôi giữ phận hèn.
Thiên hạ nói chi đây cũng mặc,
Tha hồ bóng gió họ cùng tên.NHÂN CÁCH CỤ NIÊM
(Hoạ bài “Tự trào”)

Trong số đại thần chốn Ngự tiền
Thật là hiếm có giống cụ Niêm
Miễn cưỡng làm quan thời Pháp thuộc,
Mừng vui đầu bảng khoá Hội nguyên.
Quan chức Bộ Hình đành chức lớn,
Uỷ viên Liên Việt chẳng việc hèn.
Sinh chốn địa linh vùng Nghệ Tĩnh
Rạng danh tiên tổ họ cùng tên.


PHAN VĂN CÁT
(nguồn: TCSH số 231 - 05 - 2008)
Các bài mới
Huế ơi! (09/06/2008)
Hoài giang (06/06/2008)
Các bài đã đăng
Thơ với thẩn (06/06/2008)
Ký ức mẹ (06/06/2008)
Ngẫu hứng Huế (06/06/2008)
Chạy (06/06/2008)