Tạp chí Sông Hương - Số 231 (tháng 5)
Huế ơi!
08:20 | 09/06/2008
Nhà thơ Mạnh Lê - Tổng Biên tập Tạp chí Xứ Thanh - mất tháng 4 năm 2008. Tạp chí Sông Hương kính thành chia buồn cùng gia đình và thân quyến anh!

Vời vợi hoàng hôn
Dằng dặc miền Trung
Tim tím Huế
Đầu thu nay
Mây Huế vẫn dịu dàng
Dịu dàng Cố đô, trầm tích Huế
Trong tiếng Việt dịu dàng có tiếng Huế thương...


Dịu dàng Huế
Bỗng thu nay khản giọng
Mây Huế tan thành nước giữa trời
Vòm cổ kính trang nghiêm hai thế kỷ
Bỗng ngập chìm trong nước
Huế ơi!

Đạo tặc nước bạo tàn hơn lửa đốt
Vùi dập cỏ cây chối bỏ con người
Huế từng chịu bao cơn đau huỷ diệt
Nạn hồng thuỷ này
Huế giữ được không?

Đất Thanh nuôi sắc thu tím Huế
Làng Gia Miêu thu này sầm sập mưa
Đất sinh hạ vua đầu Triều Nguyễn
Một thân cây ngả động rừng Đất ơi!

Cả nước bồn chồn thương tím Huế
Huế của miền Trung
Lòng nhủ lòng
Lá rách lá lành âm điệu Huế
Tầm dâng lá kén bọc miền Trung
                                    Hồng thuỷ miền Trung 1999

MẠNH LÊ
(nguồn: TCSH số 231 - 05 - 2008)
Các bài mới
Các bài đã đăng
Hoài giang (06/06/2008)
Thơ với thẩn (06/06/2008)
Ký ức mẹ (06/06/2008)