Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Mùa thu - con ve - cánh diều
16:03 | 10/06/2008
Hoa phượng dập tắt lửa rồiLặng im chẳng thấy một lời ve kêu
Chỉ còn vi vút tiếng diều
Kéo mùa thu xuống trong veo bầu trời
Chỉ còn đàn bướm dạo chơi
Nhởn nhơ chở nắng trên đôi cánh mềm.

LÊ HỒNG THIỆN
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Cơm quê (10/06/2008)