Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Mùa hạ của em
16:04 | 10/06/2008
Về quê thăm lại cánh đồngBờ ngang, kẹ dọc mênh mông là đường
Em như lạc giữa phố phường
Một mình tìm lại sân trường... tuổi thơ

HỒ THANH DƯƠNG
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Cơm quê (10/06/2008)