Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
17 tháng 6 ngày của Cha
16:06 | 10/06/2008
17 tháng 6 ngày của ChaCon viết bài thơĐề lên bia mộĐất đã khô mà tim conVẫn ướt!Tháng năm dài Cha ở nơi mô?!
Mồ côi Cha
Mẹ con xuôi ngược
Nâng bước con đi thành nhà thơ
Chân đất
Miên man tìm sau tấm ảnh Cha
Chân dung thật mà Người đi mất
Hồn nơi mô?!
Cho thơ con đắp ấm Cha nằm

17 tháng 6 ngày của Cha
Trăng khuya thắp ngọn đèn thao thức
Sương đêm ướt
Lạnh chỗ con nằm
Tháng năm dài Cha ở nơi mô?!
Trái tim con thắc thỏm đợi
Linh hồn!

17 tháng 6 ngày của Cha
Chín mươi hai mùa xuân
Tuổi Mẹ
Bên ướt con nằm
Bên ráo Mẹ ấm bàn tay

LÊ NGÃ LỄ
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Mùa hạ của em (10/06/2008)
Cơm quê (10/06/2008)