Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Đêm Huế
16:20 | 10/06/2008
Đường vô “bỉ ngạn” xanh rìCái đêm hôm ấy đêm gì, em ơi!Vầng trăng Đại nội bên trờiNghiêng soi mờ tỏ mặt người đế vương…

Cụng ly Minh Mạng sương sương
Khúc tình nhã nhạc mà thương quá chừng
Gió hè như cũng rưng rưng
Xanh bờ cỏ tía thơm vùng tịnh yên

Cái đêm hôm ấy, đêm thiêng
Hoàng Cung thả tiếng chim chuyền giao hoan
Khách về, nhớ buổi lang thang
Vầng trăng Vĩ Dạ dát vàng bến thơ!...

NGUYỄN SÔNG BỒ
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Bạn cũ (10/06/2008)
Mùa hạ của em (10/06/2008)
Cơm quê (10/06/2008)