Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Mẹ
16:21 | 10/06/2008
Mỗi mùa hè con trở về thăm mẹMẹ tuổi cao như trái chín trên cây
Rồi mẹ ngủ giữa đôi bờ sinh tử
Ngực con cài hoa trắng từ đây.
23/3Âm lịch/2008

TIẾN THẢO
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Đêm Huế (10/06/2008)
Bạn cũ (10/06/2008)
Mùa hạ của em (10/06/2008)
Cơm quê (10/06/2008)