Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Tình khúc Festival
16:24 | 10/06/2008
Cung đàn xưalắng vào tim thầm lặngbên em bao lần giữa Huế rồi xacâu Lý mười thương nghe sao mà thương quá!đưa ai về Vỹ Dạ, Kim Long…

Nhịp sanh tiền
từng ngón tay thon
em gieo xuống dòng Hương nhung nhớ
khúc ai, bình, câu mái đẩy
trời sinh chi con gái
để xiêu lòng…
Trái cấm muôn đời
không thể cắn vào răng.

NGÀN THƯƠNG
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Mẹ (10/06/2008)
Đêm Huế (10/06/2008)
Bạn cũ (10/06/2008)
Mùa hạ của em (10/06/2008)
Cơm quê (10/06/2008)