Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Trong những hạt mưa
16:25 | 10/06/2008
Bên thềm mưa khoan nhặtNhững hạt mưa trong vắtMà khơi lắm nỗi niềm!

Mưa thu đem lạnh vào chăn chiếu
Hồn của thu phong bỗng phủ dày…
Ai hay giọt lệ trời ngày ấy
Gieo tràn trên cả tháng năm đây?

Hứng lấy tình thơ người gửi lại
Mong manh dẫu thế vẫn lấp đầy
Sông mưa biết có nhiều oan trái
Vẫn mong gội rửa bến trần ai!
Chiều mưa, 22/9/07

TỪ NGUYỄN
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Trong bóng chiều (11/06/2008)
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Mẹ (10/06/2008)
Đêm Huế (10/06/2008)
Bạn cũ (10/06/2008)
Mùa hạ của em (10/06/2008)